Priče za decu o brojevima od 1 do 10

Detetovo doživljavanje broja počinje još u prvoj godini njegovog života. Postoje različiti načini kojima možemo navesti dete na učenje brojeva. Date prvo uvek nauči da ima jedan nos, dva zuba, dve patike. Možemo pred detetom brojati razne stvari koje koristi u svom odrastanju.

Za decu to neće biti samo korisno nego i zabavno i zanimljivo i kreativan način za učenje.

Matematika je uvek prisutna u detetovom životu. To je i sat koji zvoni svako jutro u određeni čas, broj stolica u kući, stolova, broj čičaka na patici, broj dugmića na košulji i sl.

Priča o broju jedan
Priča o broju dva
Priča o broju tri
Priča o broju četri
Priča o broju pet
Priča o broju šest
Priča o broju sedam
Priča o broju osam
Priča o broju devet
Priča o broju deset

 
Kartice sa brojevima za decu

U ovom tekstu predstavljamo još jedan kreativan način kako decu učiti da broje. Već smo na blogu pričali o tome koliko su matematika i brojevi zastupljeni u životu deteta od najranije dobi.

Dete će na ovakav način naučiti da broji i učiniće svoje odrastanje zabavnijim i zanimljivijim.