Muzičke pokretne igre za decu

Muzičke pokretne igre za decu su veoma bitne u vaspitno- obrazovnom radu jer utiču pozitivno na stvaranje prijatne atmosfere i socijalizacije dece u grupi. Deca uvek dobro reaguju na pokretne igre jer aktivno učestvuju (plešu i pevaju) a samim tim i neguju duh timske igre. Većina muzičkih pokretnih igara zahteva angažovanje svakog deteta iz grupe i povoljno utiču na samopouzdanje kod dece. U ovom članku možete videti kako i na koji način se određena pokretna igra može prilagoditi svakom uzrastu od 3 do 7 godina.

“Postoje različite vrste i oblici muzičkih igara, no njihovu strukturu čine tri osnovne komponente: auditivna, motorička i vizuelna.

Auditivnu komponentu čini muzika, njen zvučni deo- slušanje i reprodukovanje. Ovaj priručnik zahteva da se muzika uživo izvodi (peva, sluša) što je poseban kvalitet navedenih igara.

Motoričku komponentu čine pokreti koje izvode njeni učesnici.

Vizuelnom komponentom objašnjava se način izvođenja muzike i pokreta. Među muzičkim igrama brojne su  igre sa još jednom komponentom- taktilnom.

Taktilnu komponentu čine međusobni dodiri izvođača. U kolektivnim muzičkim igrama taktilna komunikacija sprovodi se na razne načine: držanjem za ruke, međusobnim tapšanjem, hvatanjem za ramena, ispod ruku, oko struka itd.“ V. Protić: Prve muzičke igre