Recitacije (poezija za decu predškolskog uzrasta)

Na jednom mestu možete naći poeziju za decu koja je godinama unazad od velike koristi generacijama kako dece tako i vaspitačima u vaspitno obrazovnom radu. Poezija za decu pozitivno utiče na razvoj govora svakog deteta predškolskog uzrasta. U tom uzrastu slobodno možete koristiti mnoštvo tekstova bez bojazni da ćete ih na taj način opteretiti, jer deca tog uzrasta imaju veliki kapacitet možda i veći od odraslih ljudi prilikom pamćenja i usvajanja teksta. Kako bi naše koleginice rekle “dečiji mozak je kao sunđer i treba što više “sipati“ informacija kako bi deca imala što bogatiji rečnik i da bi verbalno bila sigurnija“.